Επισκέψεις κατ οίκον

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσέλευση στο ιατρείο , υπάρχει η δυνατότητα επίσκεψης κατ οίκον κατόπιν συνεννόησης.  Στην περίπτωση αυτή η ηλεκτρονική συνταγογράφηση πραγματοποιείται στο ιατρείο και η συνταγή ή το παραπεμπτικό  παραλαμβάνεται  από το ιατρείο ή αποστέλεται ταχυδρομικά.