Παρακλινική Διερεύνηση

Ανάλογα με το αποτέλεσμα της κλινικής εξέτασης  προκειμένου να διευκρινιστεί η αιτία και να τεθεί η διάγνωση συχνά είναι απαραίτητες περαιτέρω εξετάσεις, όπως εργαστηριακός έλεγχος, απεικονιστικός έλεγχος (αξονική, μαγνητική τομογραφία, αγγειογραφία, υπέρηχος καρωτίδων), εγκεφαλογράφημα, ηλεκτρομυογράφημα. Οι δύο τελευταίες εξετάσεις υπάρχει η δυνατότητα να πραγματοποιηθούν  εντός του ιατρείου, πράγμα που βοηθά στην άμεση διερεύνηση και αντιμετώπιση των συμπτωμάτων.